Yleiset ehdot

1 § Soveltamisala

(1) Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joissa osapuolina ovat puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt, Saksa (jäljempänä "puzzle & play"), ja kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja (jäljempänä "asiakas") sekä osapuolten oikeusseuraajat. puzzle & playn palvelut sekä suoritukset ja toimitukset perustuvat yksinomaan näihin yleisiin ehtoihin.

(2) Ostosopimus tehdään puzzle & playn kanssa. Lisätietoja puzzle & playstä on julkaisutiedoissa. Asiakaspalveluumme saa yhteyden soittamalla numeroon* 0049 9602 9441 90  tai lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen service@puzzleyou.fi.
*Jos esität kyselyn sähköpostitse, vastaamme suomeksi. Puhelimitse palvelemme englanniksi ja saksaksi.

(3) Näistä yleisistä ehdoista poikkeavia määräyksiä, erityisesti asiakkaan yleisiä ehtoja, sovelletaan vain, kun osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet siitä kirjallisesti. puzzle & playn työntekijöiden suullisesti sopimia liitännäisehtoja sovelletaanvain, kun puzzle & play on vahvistanut ne kirjallisesti.

(4) Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin vastaisiin liiketoimiin niitä erikseen määrittämättä. Jos elinkeinonharjoittaja soveltaa näiden ehtojen kanssa ristiriidassa olevia tai lisäksi muita ehtoja, niiden soveltaminen torjutaan; niistä tulee osa sopimusta vain, jos olemme hyväksyneet ne nimenomaisesti. Suullisesti, puhelimitse tai sähköisesti tehdyt tilaukset hyväksytään vain, jos ne vastaavat näitä yleisiä ehtoja.

(5) Toimeksisaaja puzzle & playllä on oikeus laskuttaa palveluistaan kirjeitse tai sähköpostitse.

(6) Suositamme kaikkien tilaustietojen sekä näiden yleisten ehtojen tallentamista tai tulostamista tilausta tehtäessä.

2 § Sopimuksen tekeminen ja tilausvahvistus

(1) puzzle & play tarjoaa verkkosivustollaan asiakkailleen mahdollisuuden painattaa ja toimituttaa valokuvapalapeli omasta valokuvatiedostostaan sekä ostaa palapelitarvikkeita.

(2) Tarjoaman esittely, etenkin esitteissä, mainoksissa ja Internetissä ei muodosta sitovaa tarjousta puzzle & playn puolelta. Klikkaamalla painiketta "Osta nyt" tilaat sitovasti kaikki ostoskorissa olevat tuotteet. Tilauksesi saapuminen vahvistetaan välittömästi automaattisella sähköpostiviestillä. Sopimus tulee voimaan, kun vahvistussähköposti lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas on valinnut maksutavaksi luottokortin, sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun asiakkaan luottokorttia veloitetaan (heti, kun tilaus on tehty). Jos asiakas on valinnut maksutavaksi PayPalin, sopimus tulee voimaan sillä hetkellä, kun PayPal vahvistaa maksun.
 

(3) puzzle & play pidättää oikeuden torjua tilauksia, jos tilauksen käsittely loukkaisi kolmansien oikeuksia tai lakeja tai jos asiakas poikkeaa puzzle & playn vaatimuksista. Sellaisessa tapauksessa puzzle & play informoi asiakasta tilauksen torjumisesta sähköpostitse.

(4) puzzle & play hyväksyy Suomesta tehtyjä tilauksia ja Suomessa olevia toimitusosoitteita.

(5) puzzle & play ei tallenna sopimustekstiä.

3 § Peruutusoikeus, peruutusehdot, peruutuksen vaikutukset, poikkeukset peruutusoikeudesta, peruutuslomakemalli

Huomautus peruutusoikeudesta

Peruutusoikeus ei päde sellaisten tuotteiden tuotantoa ja toimitusta koskeviin etäsopimuksiin, joita ei ole vielä valmistettu ja jotka on valmistettava asiakkaan suunnittelun mukaisesti tai jotka on selvästi sovitettu yksilöllisiin tarpeisiin, kuten valokuvapalapelit ja muut valokuvapelit.

Peruutusoikeus koskee ainoastaan kuluttajia**

Peruutusehdot

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus perua tämä sopimus 14 vuorokauden kuluessa syytä mainitsematta. Peruutusaika päättyy 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun olet tai nimeämäsi kolmas osapuoli – muu kuin kuljetusyhtiö – on saanut tavaran fyysisesti haltuunsa.

Peruutusoikeutta käyttääksesi sinun on ilmoitettava meille, puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Saksa, puhelinnumero*: 0049 9602 9441 90, s-posti: service@puzzleyou.fi, päätöksestäsi tämän sopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää peruutuslomakemallia, mutta se ei ole pakollista.
*Jos esität kyselyn sähköpostitse, vastaamme suomeksi. Puhelimitse palvelemme englanniksi ja saksaksi.

Voit ladata PDF-lomakemallin täältä:

PDF-lomakemallin 200,7 KB .

Peruutus tapahtuu ajoissa, kun ilmoitat peruutusoikeutesi käyttämisestä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen vaikutukset

Jos perut tämän sopimuksen, palautamme kaikki suorittamasi maksut, myös toimituskulut (paitsi lisäkuluja, jos olet valinnut toimitustavaksi muun kuin halvimman vakiotoimituksemme), viipymättä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitit meille tämän sopimuksen perumisesta. Palautamme maksusi samalla maksutavalla, jota itse käytit maksamiseen, ellei muusta ole nimenomaan sovittu. Maksun palautuksesta ei koidu sinulle kuluja. Meillä on oikeus pidättäytyä maksun palautuksesta, kunnes tavara on palautettu meille tai olet osoittanut lähettäneesi tavarat takaisin, riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
Tavara on palautettava meille viipymättä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitat meille peruvasi sopimuksen. Tavara on palautettu ajoissa, kun lähetät ne meille 14 vuorokauden kuluessa.
Sinä maksat tavaran palauttamisen välittömät kustannukset.
Olet velvollinen korvaamaan tavaran arvonalennuksen vain, jos se johtuu käsittelystä, joka ei ole ollut tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkastamisen kannalta.

Peruutusehtotiedote päättyy

Poikkeukset peruutusoikeudesta

Peruutusoikeus ei päde sellaisten tuotteiden tuotantoa ja toimitusta koskeviin etäsopimuksiin, joita ei ole vielä valmistettu ja jotka on valmistettava asiakkaan suunnittelun mukaisesti tai jotka on selvästi sovitettu yksilöllisiin tarpeisiin.

Peruutusoikeustiedote päättyy

Peruutuslomake

Jos haluat perua tilaussopimuksen, täytä seuraava lomake ja toimita se meille sähköpostilla, faksilla tai postitse.

Vastaanottaja
puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Saksa

Fax: 0049 9602 94419-10
Email: service@puzzleyou.fi

Ilmoitan peruvani/ilmoitamme peruvamme* seuraavien tuotteiden (*) tilausta/seuraavan palvelun suorittamista (*) koskevan sopimukseni/sopimuksemme*),

Tilattu (*)/Vastaanotettu (*)

Kuluttajan nimi/Kuluttajien nimet

Kuluttajan osoite/Kuluttajien osoitteet

Kuluttajan allekirjoitus/Kuluttajien allekirjoitukset (muissa kuin sähköisissä viesteissä)

Pvm


(*) Tarpeeton yliviivataan.

**Kuluttaja on luonnollinen henkilö (ei yhteisö eikä yritys), joka tekee etäsopimuksen henkilökohtaiseen käyttöön valmistettavien tuotteiden ostamisesta.

4 § Asiakkaan velvollisuudet

(1) Asiakkaan toimittamat tiedot ja kuvat käsitellään automaattisessa teknisessä prosessissa eikä puzzle & play tarkasta eikä muuta niitä etukäteen. Lataamalla tiedostot verkkokauppaan asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus levittää ja kopioida tiedoston sisältöä ja materiaalia.

(2) Asiakas takaa, että toimitetun tiedoston sisältö ja materiaalit eivät ole voimassa olevan lainsäädännön vastaisia. Asiakas takaa eritoten, että puzzle & playlle toimitetut dokumentit (etenkin kuva- ja tekstitiedostot) sekä sisältö ja materiaalit eivät loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai kolmansien henkilöiden muita suojaoikeuksia;  puzzle & playlle ei lähetetä lainvastaisia dokumentteja eikä sisältöä, joka ihannoi väkivaltaa, kiihottaa kansaa tai on rasistinen, propagandan välineitä, perustuslain vastaisten puolueiden tai niiden vaihtoehtoisten organisaatioiden symboleja, ohjeita rikoksen tekemiseen; pornografisia motiiveja, materiaaleja tai sisältöä, joissa esitetään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai eläimiin kohdistuvia seksuaalisia toimia, tai rotua, sukupuolta, uskontoa, kansallisuutta, vammaisuutta, seksuaalista suuntautumista tai ikää koskevia syrjiviä mielenilmauksia tai kuvia; lasten ja nuorten suojelua koskevia lakeja eikä rikoslakia ei loukata. Tämä koskee erityisesti Saksan rikoslain (StGB) 184 § ja sitä seuraavien pykälien (pornografian levittäminen) ja 185 § ja sitä seuraavien pykälien  (kunnianloukkaus, herjaus, panettelu) sekä lasten ja nuorten viestintäsuojaa koskevan Saksan osavaltioiden sopimuksen määräyksiä.

(3) Jos edellä mainittuja oikeuksia loukataan, asiakas korvaa puzzle & playlle kaikki kolmansien osapuolten vaateet. Tällöin asiakas myös tukee puzzle & playtä vaateen torjumisessa. Asiakas vastaa kaikista tästä aiheutuvista kuluista (asianaja- ja oikeuskulut, sakot jne).

(4) puzzle & play ei ole velvollinen suorituksiin eikä palveluihin, joilla se syyllistyisi lain rikkomiseen. Sellaisissa tapauksissa puzzle & play voi kieltäytyä suorituksesta ja irtisanoa  sopimuksen. puzzle & play pidättää oikeuden tehdä rikosilmoituksen, jos asiakas on sille toimittamillaan tiedoilla tehnyt rikosoikeudellisen rikkomuksen.

5 § Tekijänoikeus ja lisenssit, vastuuvapaus

(1) Asiakas yksin vastaa toimittamistaan kuvatiedostoista ja vakuuttaa, ettei kolmansilla ole oikeuksia teksteihin eikä motiiveihin. Jos tätä rikotaan, asiakas yksin vastaa tekijänoikeuksien sekä henkilökohtaisten tai nimeä koskevien oikeuksien loukkausten kuluista. Lisäksi asiakas vakuuttaa puzzle & playlle, että tuotteen yksilöinnillä ei loukata muita kolmansien oikeuksia. Asiakas vapauttaa puzzle & playn kaikista tällaisista kolmansien oikeuksien loukkauksesta aiheutuvista vaateista, jos asiakas on vastuussa velvollisuuden laiminlyönnistä. Asiakas korvaa puzzle & playlle kaikki tästä koituneet kulut ja vahingot.

(2) puzzle & play pidättää oikeuden käyttää toimitettuja kuvatiedostoja tilauksen käsittelyyn. Tähän kuuluu myös kuvatiedostojen tallennus, kopiointi ja muokkaus. Jos se on tarpeen tilauksen käsittelemiseksi, puzzle & playllä on myös oikeus luovuttaa kuvatiedostoja kolmansille osapuolille.

6 § Tietosuoja ja tietojen tallentaminen

(1) puzzle & play edellyttää, että asiakas säilyttää kuvatiedostonsa vielä tilatun tavaran toimituksen jälkeenkin.

(2) Asiakas sitoutuu olemaan poistamatta tilattujen tuotteiden kuvatiedostoja puzzle & play ‑asiakasprofiilistaan ennen kuin on vastaanottanut palapelin asianmukaisesti. puzzle & play säilyttää kaikki asiakkaan toimittamat tiedot 60 vuorokauden ajan voidakseen käsitellä tilauksen sekä mahdolliset jälkitilaukset ja valitukset. Asiakas ei voi vaatia tietojen säilyttämistä 60 vuorokautta kauemmin.

(3) Emme tallenna sopimuksen sisältöä, vaan lähetämme vain tilausta koskevat yksityiskohtaiset tiedot sähköpostilla. Turvallisuussyistä tilauksen tiedot eivät ole saatavilla Internetissä. Pidämme nämä tiedot luottamuksellisina tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.

7 § Tietosuojaperiaatteet

(1) Yksityisyyden suojaamiseksi sovelletaan puzzle & playn tietosuojaperiaatteita.

(2) puzzle & playn tietosuojaperiaatteissa asiakasta informoidaan yksityiskohtaisesti tilauksen toimittamiseen tarvittavien henkilötietojen keräämisen, tallentamisen, käsittelyn ja käytön luonteesta, laajuudesta, paikasta ja tarkoituksesta. Asiakas hyväksyy nimenomaisesti näiden henkilötietojen keräämisen, tallentamisen, käsittelyn ja käytön. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina.

(3) Tietosuojaperiaatteet koskevat yksinomaan puzzle & playn verkkosivustoja ja palveluja. Ne eivät koske verkkosivustoja, joille on linkki puzzle & playn verkkosivustoilta. Tuollaisilla sivustoilla sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaperiaatteita.

(4) Kun tilaus maksetaan laskua vastaan, sovelletaan maksupalvelukumppanimme Klarnan tietosuojaperiaatteita. Klarna tarkistaa kuluttajan antamat tiedot ja arvioi luottokelpoisuuden. Ellei kuluttajan luottokelpoisuudesta ole varmuutta, Klarna voi torjua ostoksen tarjoamallaan maksutavalla. Silloin on valittava jokin muu maksutapa. Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan Saksan tietosuojalakia eikä tietojasi luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Klarnan tietosuojaperiaatteista on lisätietoa täällä.

8 § Hinnat

Kaikkiin hintoihin sisältyy kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Ne ovat vapaasti tehtaalla ‑hintoja eivätkä sisällä pakkaus- ja toimituskuluja. Pakkaus- ja toimituskulut (lähetyskulut ja mahdolliset kuljetusvakuutuskulut), jotka ilmoitetaan asiakkaalle ennen tilauksen tekemistä, laskutetaan erikseen. Tilauksiin sovelletaan yksinomaan niitä hintoja ja lähetyskuluja, jotka on ilmoitettu asiakkaalle tilausta tehtäessä. Lähetyskuluista on tietoa myös Usein kysyttyä ‑osiossa.

(2) Muita veroja ja tullimaksuja saattaa tulla maksettavaksi toimitettaessa muihin kuin 2 § (4)-kohdassa mainittuihin maihin. Näistä veroista ja tulleista vastaa asiakas.

9 § Maksuehdot

(1) Asiakas voi valita seuraavista maksutavoista: luotto- tai pankkikortti (Visa, MasterCard), Klarna-lasku, PayPal tai maksu etukäteen. puzzle & play pidättää oikeuden rajoittaa asiakkaan maksuvaihtoehtoja tilauksen arvosta, toimitusosoitteesta tai muista seikoista riippuen. Asiakkaan luotto- tai pankkikorttitiliä tai PayPal-tiliä veloitetaan heti, kun asiakas on tehnyt tilauksensa klikkaamalla "Osta nyt" -painiketta. Jos asiakas valitsee etukäteismaksun, hän saa vahvistuksen sähköpostiviestillä, josta ilmenee pankkiyhteytemme. Tuotanto käynnistyy, kun maksu on suoritettu (kun kokonaissumma on siirtynyt puzzle & playn tilille).

Klarnan maksutavat: Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä . Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.

(2) Asiakas on velvollinen korvaamaan kustannukset kokonaisuudessaan siinä tapauksessa, että asiakkaan tilillä ei ole riittävästi katetta ostoksen hintaa veloitettaessa. Tällöin puzzle & play veloittaa kaikki mahdolliset pankkikulut asiakkaalta.

(3) puzzle & play pidättää oikeuden perua tilauksen ja irtisanoa sopimuksen, jos koko hintaa ei ole maksettu tilausvahvistuksessa mainitulle pankkitilille 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä näiden yleisten ehtojen 2 § mukaisesti.

(4) Erääntyneistä maksuista peritään 5 %:lla peruskoron ylittävä viivästyssakko, kun asiakas on saanut muistutuksen laskun eräännyttyä tai kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua laskun päivämäärästä. Jos maksuviiveestä voidaan osoittaa aiheutuneen muita kuluja, myös ne voidaan vaatia maksettaviksi.

(5) puzzle & play pidättää oikeuden käyttää luotettavia kolmansien osapuolien palveluja maksujen käsittelyssä. puzzle & playllä on maksuhäiriöiden yhteydessä oikeus siirtää saatavansa perintätoimistolle ja luovuttaa tälle kolmannelle osapuolelle tämän maksun käsittelyyn tarvitsemat henkilötiedot. Tällöin maksu katsotaan suoritetuksi, kun erääntynyt summa on kyseisen kolmannen osapuolen vapaasti käytettävissä.

(6) Tilauksia ja muita palveluja voidaan toimittaa vain, ellei muista sopimuksista ole maksurästejä. Maksut käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden saatavien, korkojen ja kulujen kattamiseen niiden aikajärjestyksessä.

10 § Kuittauskielto, panttioikeus

1) Asiakkaalla ei ole oikeutta kuitata saataviaan puzzle & playn saatavia vastaan, paitsi jos asiakkaan saatavat ovat kiistattomia ja lainvoimaisia tai jos puzzle & play on tunnustanut ne kirjallisesti. Asiakas saa käyttää panttioikeuttaan, kun hänen vastasaatavansa perustuu samaan sopimussuhteeseen

11 § Toimitusehdot

(1) puzzle & play toimittaa tavaran mahdollisimman pian maksun saatuaan. puzzle & play ei vastaa toimituksissa tapahtuvista viiveistä, jos ne johtuvat kolmansista osapuolista, jotka vastaavat tuotannosta, lähetyksestä jne.

(2) Osatoimitukset ovat sallittuja ja ne katsotaan eri toimituksiksi. Toimitusviive ei oikeuta asiakasta korvausvaateisiin, paitsi jos toimitusta on viivästetty tahallisesti tai viivästys johtuu vakavasta laiminlyönnistä.

(3) Toimitusaikaa pidennetään asianmukaisesti, jos toimitus viivästyy puzzle & playstä riippumattomista syistä (esim. ylivoimainen este, kolmansien osapuolien tuottamus jne.). Asiakkaalle ilmoitetaan tästä viipymättä. Viiveen aikana puzzle & playn ei katsota laiminlyöneen toimitusta. Jos viive ylittää 4 viikkoa sopimuksen tekemisestä, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus. Ostohinta palautetaan, jos irtisanominen on oikeutettu.

(4) Valmistajan vastuuseen liittyvistä oikeuksista riippumatta asiakkaan ei pidä ottaa vastaan tavaraa, joka on toimitettu ilmeisen vioittuneena tai vioittuneessa pakkauksessa, vaan hänen tulee valittaa toimituksesta heti lähetyksen tuojalle. Lisäksi asiakkaan on ilmoitettava valituksesta viipymättä puzzle & playlle kuljetusyhtiöön kohdistuvien puzzle & playn oikeuksien turvaamiseksi. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla, faksilla, kirjeellä tai puhelimella.

(5) Elinkeinonharjoittajiin sovelletaan seuraavaa: Vahingossa tapahtuvan häviämisen ja vahingossa tapahtuvalta vahingoittumisen riski siirtyy asiakkaalle, kun luovutamme tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle lähetyksestä vastaavalle henkilölle tai yhteisölle. Ellei asiakas tee huomautusta, tavara katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos vika ei ollut havaittavissa tarkastettaessa.

(6) Myös piilevistä vioista on mahdollisista valmistajan vastuuseen liittyvistä oikeuksista riippumatta ilmoitettava puzzle & playlle heti, kun ne on havaittu, jotta turvataan puzzle & playn valmistajan vastuuseen liittyvät vaateet kolmansia osapuolia kohtaan.

(7) Asiakas ei voi itse hakea tavaraa meiltä. Toimitamme tavaran yksinomaan jakeluyhtiön kautta.

12 § Omistusoikeuden pidätys

(1) Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy vasta, kun tavara on maksettu kokonaisuudessaan.

(2) Ellei asiakas maksa ajoissa, puzzle & playllä on oikeus maksusta muistutettuaan ja kohtuullisen lisäajan umpeuduttua ottaa haltuunsa tavara, johon se on pidättänyt omistusoikeuden. Omistusoikeuden pidätyksen voimaansaattamista sekä toimitetun tavaran takavarikointia tai ulosottoa ei katsota sopimuksen irtisanomiseksi, paitsi jos pakottavat kuluttajaluottomääräykset muuta vaativat.

(3) Edelleenmyynti on sallittu asiakkaalle vain tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Edelleenmyynti tapahtuu tällöin meidän puolestamme, kunnes tavara on maksettu.

(4) Jos puzzle & playn toimittamaa ja sen omistusoikeuden pidätyksen alaista tavaraa muutetaan tai jalostetaan, puzzle & play säilyttää omistusoikeuden tavaraan ja se katsotaan Saksan siviililain (BGB) 950 §:n mukaiseksi valmistajaksi. Jos tavaran muuttamiseen ja/tai jalostamiseen osallistuu kolmansia osapuolia, puzzle & playn omistusosuus rajoittuu omistusoikeuden pidätyksellä toimitetun tavaran laskutettuun arvoon.

13 § Tuotevastuu ja takuu

(1) ) puzzle & play vastaa ainoastaan tahallisuudesta tai vakavasta laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista. Vastuurajoitus ei päde kuoleman, ruumiinvamman tai terveyshaitan tapauksessa eikä sopimuksen kannalta oleellisten velvollisuuksien rikkomistapauksessa. Tätä sovelletaan myös välillisiin seurausvahinkoihin, erityisesti voiton menetykseen, käyttömahdollisuuden menetykseen, sekä aineettomiin hyödykkeisiin. Vastuu rajoittuu tämäntyyppisissä sopimuksissa keskimääräiseen vahinkojen suuruuteen. Vastuurajoitus koskee soveltuvin osin myös puzzle & playn työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Tämä ei vaikuta Saksan tuotevastuulakiin perustuviin vastuuvaateisiin.

(2) puzzle & playn verkkosivustolla, esitteissä, luetteloissa, mainoskirjeissä, mainoksissa ja hintalistoissa olevat tuote- ja palveluerittelyt, piirrokset ja muut kuvat, tekniset tiedot, painavuustiedot ja dimensiot ovat vain suuntaa-antavia. puzzle & play ei vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta. Toimitus tapahtuu yksinomaan tilauksen ja tilausvahvistuksen perusteella.

(3) Tuotanto- ja painoteknisistä syistä painotuotteissa ei voida välttää vähäisiä värisävy-, mitta- ja formaattieroja eikä materiaalin ja pinnan laatueroja. Tällaiset erot eivät oikeuta reklamaatioihin. Myöskään asiakkaan toimittaman kuvan heikosta laadusta (esim. alkuperäisen kuvatiedoston resoluutiosta) johtuvaa puutteellista laatua ei pidetä tuotevikana. Sopimuksessa ei ole määritetty tilatun tavaran erityisiä ominaisuuksia.

(4) puzzle & play pyrkii parhaansa mukaan pitämään verkkosivuston toiminnassa, mutta se ei vastaa vahingoista tai virheistä, joita asiakkaalle saattaa koitua verkkosivuston ollessa ohimenevästi poissa käytöstä tai muista teknisistä ongelmista. puzzle & play ei vastaa myöskään kuvan katoamisesta tai vahingoittumisesta asiakkaan lähettäessä tiedoston postitse tai sähköisesti. puzzle & play ei ole velvollinen tarkastamaan asiakkaan lähettämiä tiedostoja. Asiakkaan on käytettävä päivitettyä virustorjuntaohjelmaa lähettäessään tiedostoja sähköisesti.

(5) Vikoina voidaan pitää ainoastaan sellaisia teknisiä vikoja, jotka nykyteknologialla voitaisiin välttää. Tavaran palautusta ei voi perustella sillä, ettei se ole asiakkaan maun mukainen. Tavaran vähäiset tekniset eroavuudet (ks. edellä) ovat sallittuja eikä niitä katsota vioiksi, jos ne ovat laajuudeltaan tavanomaisia eivätkä ne heikennä huomattavasti tavaran sopimuksenmukaista käyttötarkoitusta. Rajatun kuva-alueen koko saattaa erota hieman ilmoitetusta koosta. Kuvatiedoston ja painetun tuotteen välillä saattaa ilmetä pieniä värieroja näytön kalibroinnista johtuen. Mustavalkopainatuksissa saattaa ilmetä alisävyjä. Tässä kohdassa kuvaillut erot eivät oikeuta reklamaatioihin, maksujen palautuksiin eivätkä uudelleenpainatuksiin.

(6) puzzle & play korostaa, että tarjolla olevat painotuotteet eivät ole hankauksen- eivätkä vedenkestäviä. Ne on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan sisätiloissa. UV-kestävyys rajoittuu materiaalien (paperi, painovärit) valmistajien ilmoittamiin arvoihin. Pitkäaikainen suora auringonvalo saattaa haalistaa värejä. Tällaista haalistumista ei katsota tuoteviaksi.

(7) Asiakkaalla on oikeus reklamoida toimitetun tavaran ilmeisistä vioista kahden viikon kuluessa toimituksesta. Tällöin asiakkaan on lähetettävä puzzle & playlle yksityiskohtainen kuvaus viasta sähköpostitse tai postitse. Reklamaatio tapahtuu oikea-aikaisesti, kun se on tehty kahden viikon kuluessa tavaran toimituksesta. Tämän aikarajan umpeuduttua ilmeisistä vioista ei voi enää reklamoida. Jos sopijapuolina ovat yksinomaan liikkeenharjoittajat, sovelletaan myös kaupallista toimintaa koskevan lain (HGB) 377 ja sitä seuraavia pykäliä.

(8) Piilevistä vioista voidaan reklamoida valmistajan lakisääteisen virhevastuun ollessa voimassa. Tällaisessa tapauksessa on lähetettävä yksityiskohtainen kuvaus puzzle & playlle, joka pidättää oikeuden jälkisuoritukseen. Valmistajan virhevastuuseen sovelletaan lain määräyksiä.

(9) Jos tilatuissa tavaroissa on vikaa, puzzle & play on velvollinen vian korjaukseen tai korvaavaan toimitukseen. Ellei puzzle & play täytä jälkisuoritusvelvollisuuttaan 14 vuorokauden kuluessa tai ellei vikaa ole pystytty korjaamaan kahdesta yrityksestä huolimatta, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai vaatia hinnanalennusta. Jos vain osa toimituksesta on viallinen, vain viallisista osista voidaan reklamoida. puzzle & play ei ole velvollinen jälkisuoritukseen, jos asiakas ei ole maksanut virheettömän tavaran osuutta.

(10) Jos tilaaja on elinkeinonharjoittaja, hänen on reklamoitava piilevistä vioista heti ne havaittuaan ja viimeistään vuoden kuluessa tavaran toimituksesta. Liikkeenharjoittajiin sovelletaan lisäksi Saksan kaupallista toimintaa koskevan lain (HGB) määräyksiä.

14 § Varoituksia

(1) Tukehtumisvaara!
Vaara! Valokuvapalapelimme eivät sovi alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniin osiin liittyy tukehtumisvaara.

 (2) Tukehtumisvaara liimasta!
Vaara! Palapeliliima ei sovi alle 3-vuotiaille lapsille. Nestemäiseen liimaan ja pienosiin (tuubin korkki) liittyy tukehtumisvaara.

15 § Arvonlisäveron vapautus yhteisömyynnissä

Yhteisömyynnissä asiakkaan on ilmoitettava voimassa oleva alv-numero. Hänen on myös annettava verovapauden tarkistamiseen tarvittavat tiedot ja tarvittaessa toimitettava asianmukaiset asiakirjat. Ellei asiakas täytä näitä velvoitteita, tilaus katsotaan verolliseksi myynniksi ja puzzle & playllä on oikeus periä arvonlisävero. Jos toimitus on väärien tietojen perusteella katsottu arvonlisäverottomaksi, asiakas korvaa puzzle & play kaikki veroviranomaisten vaateet. Asiakas vastaa kaikista tästä aiheutuvista kuluista. puzzle & play korostaa, että verosta vapautus katsotaan veronkierroksi, jos verovapaata tuotetta käytetään muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

16 § Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Euroopan komissiolla on verkkovälitteisen riidanratkaisun alusta osoitteessa: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Yrityksemme ei osallistu vaihtoehtoisiin riitojenratkaisumenettelyihin; siksi verkkovälitteisen riidanratkaisun alusta ei ole asiakkaidemme käytettävissä.

17 § Loppusäännökset ja varalauseke

(1) Jos näiden yleisten ehtojen tai asiakkaan ja puzzle & playn välisen sopimuksen yksittäiset lausekkeet ovat mitättömiä tai lainsäädännön vastaisia, mitättömyys ei vaikuta koko ehtojen pätevyyteen. Sopijapuolten on yhdessä sovittava lausekkeesta, joka on mahdollisimman lähellä mitättömän ehdon tarkoitusta, jotta ehto korvataan oikeudellisesti sitovasti. Samaa sovelletaan myös asiakkaan ja puzzle & playn tekemään sopimukseen.

(2) Sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, ei YK:n kauppaa koskevia sopimuksia. Tätä lainvalintaa sovelletaan kuluttajiin vain, jos sen valtion lainsäädäntö, jossa kuluttajan tavanomainen oleskelupaikka on, ei syrjäytä tätä suojaa. Jos asiakkaan kotipaikka on Suomessa, hän voi ryhtyä oikeustoimiin puzzle & playtä vastaan kotipaikkansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

(3) Saksan kaupallista toimintaa koskevan lain mukaisille elinkeinonharjoittajille, julkisoikeudellisille oikeushenkilöille ja julkisoikeudellisille erityisille omaisuuserille Weiden Saksassa on yksinomainen oikeuspaikka.


Yleiset ehdot ovat luettavissa pdf:nä tästä 230,0 KB