Yleiset sopimusehdot

Sisällysluettelo:

1. Soveltamisala
2. Sopimuksen syntyminen
3. Peruuttamisoikeus
4. Hinnat ja maksuehdot
5. Toimitus- ja lähetysehdot
6. Omistusoikeuden pidätys
7. Virhevastuu (takuu)
8. Erityisehdot koskien asiakkaan toiveiden mukaisten tavaroiden valmistusta
9. Tarjouskoodien lunastaminen
10. Sovellettava laki
11. Oikeuspaikka
12. Toimintasäännöt
13. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Näitä puzzleYOU GmbH:n (jäljempänä ”Myyjä”) yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin tavaroiden toimitusta koskeviin sopimuksiin, jotka syntyvät kuluttajan tai yrityksen (jäljempänä ”Asiakas”) ja Myyjän välillä Asiakkaan hankkiessa tavaroita Myyjän verkkokaupasta. Täten Asiakkaan omien ehtojen soveltaminen on suljettu pois, ellei toisin sovita.

1.2 Näissä yleisissä sopimusehdoissa kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka suorittaa oikeustoimen, jonka ei voida katsoa liittyvän hänen elinkeinotoimintaansa tai itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Näissä yleisissä sopimusehdoissa yrityksellä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka suorittaa oikeustoimen elinkeinon tai itsenäisen ammatin harjoittajana.

2) Sopimuksen syntyminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne on tarkoitettu Asiakkaan sitovan tarjouksen tekemiseen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkosivuilla olevalla verkkotilauslomakkeella. Siirrettyään valitsemansa tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja suoritettuaan sähköisen tilausprosessin sekä klikkaamalla tilausprosessin päättäviä painikkeita Asiakas lähettää Myyjälle sitovan tarjouksen ostoskorissa olevista tavaroista.

2.3 Myyjä voi hyväksyä Asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa
- lähettämällä Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen kirjeenä, faksilla tai sähköpostilla, mikäli tilausvahvistuksen saapumista Asiakkaalle pidetään ratkaisevana
- toimittamalla tilatut tavarat Asiakkaalle, mikäli tavaran saapumista Asiakkaalle pidetään ratkaisevana
- pyytämällä Asiakasta maksamaan tilauksen sen tekemisen jälkeen.
Mikäli useampi edellä mainituista vaihtoehdoista tulee kyseeseen, on sopimus voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäinen edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona Asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän päättyessä. Mikäli Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, katsotaan se tarjouksen hylkäämiseksi eikä Asiakkaan tahdonilmaisu ole tällöin enää sitova.

2.4 Jos Asiakas valitsee maksutavaksi PayPalin, maksun käsittelystä vastaa maksupalveluntarjoaja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (jäljempänä ”PayPal”), ja maksun käsittelyssä noudatetaan PayPalin käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Mikäli Asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, maksun käsittelyssä noudatetaan ilman PayPal-tiliä suoritettavia maksuja koskevia ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/guest-tnc. Jos Asiakas käyttää jotain verkkotilauksessa valittavaa, PayPalin tarjoamaa maksutapaa, Myyjä hyväksyy Asiakkaan tarjouksen jo sillä hetkellä, kun Asiakas klikkaa tilausprosessin päättävää painiketta.

2.5 Kun Asiakas tekee tarjouksen käyttäen Myyjän verkkotilauslomaketta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen syntymisen jälkeen ja lähettää sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostilla, faksilla tai kirjeenä), kun Asiakas on lähettänyt tilauksen. Sopimusteksti ei ole tämän jälkeen enää Asiakkaan saatavilla Myyjän verkkosivuilla.

2.6 Ennen kuin Asiakas lähettää Myyjälle sitovan tilauksen verkkotilauslomakkeen välityksellä, hän voi tarkistaa tilauksen tiedot lukemalla tarkasti näytöllä näkyvät tiedot ja tunnistaa siten mahdolliset virheet syöttämissään tiedoissa. Selaimen suurennustoiminto, jonka avulla voidaan suurentaa näytön sisältö, voi olla tehokas keino tunnistaa mahdolliset virheet syötetyissä tiedoissa. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavallisia näppäimistön ja hiiren toimintoja käyttämällä niin kauan, kunnes hän on klikannut tilausprosessin päättävää painiketta.

2.7 Sopimuksen solmiminen tapahtuu yksinomaan suomen kielellä.

2.8 Tilauksen käsittely ja yhteydenotto tapahtuvat pääsääntöisesti sähköpostilla ja automatisoidun tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauksen käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta Myyjän tähän osoitteeseen lähettämät sähköpostit tulevat perille. Mikäli Asiakas käyttää roskapostisuodattimia, on hänen erityisesti varmistettava, että kaikki Myyjän tai hänen tilauksen käsittelyyn valtuuttaman kolmannen osapuolen lähettämät sähköpostit tulevat perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on pääsääntöisesti peruuttamisoikeus.

3.2 Lisätietoa peruuttamisoikeudesta on Myyjän peruuttamisohjeessa.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Mikäli Myyjän tuotekuvauksissa ei muutoin ole mainittu, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, joihin sisältyy lakisääteinen arvonlisävero. Mahdolliset erilliset toimituskulut ilmoitetaan erikseen kyseisen tuotteen tuotekuvauksessa.

4.2 Käytettävissä olevat maksutavat ilmoitetaan Asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa.

4.3 Jos Asiakas valitsee Klarna-maksupalvelun tarjoaman maksutavan, maksun käsittelystä vastaa Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä ”Klarna”). Lisätietoa Klarnasta ja sen ehdoista on Myyjän maksutapoja koskevissa tiedoissa, jotka löytyvät osoitteesta /usein-kysyttya#maksu.

5) Toimitus- ja lähetysehdot

5.1Tavarat toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, mikäli ei toisin ole sovittu. Toimituksen käsittelyssä on ratkaiseva Myyjän tilauksen käsittelytiedoissa ilmoitettu toimitusosoite.

5.2 Mikäli tavaraa ei voida toimittaa Asiakkaasta johtuvista syistä, Asiakas vastaa Myyjälle tästä aiheutuvista kohtuullisista kuluista. Tämä ei koske niitä toimituskuluja, jotka syntyvät tavaran lähetyksestä Asiakkaalle, kun Asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan. Jos Asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan, palautuksesta aiheutuvien toimituskulujen kohdalla sovelletaan Myyjän peruuttamisohjeen sisältämiä tietoja.

5.3 Myyjä pidättää oikeuden vetäytyä sopimuksesta, mikäli hänen alihankkijansa toimittama toimitus on virheellinen tai epäasianmukainen. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, jos Myyjä ei ole vastuussa tavaran toimittamatta jäämisestä ja jos hän on asianmukaisella huolellisuudella sopinut konkreettisesta korvaavasta liiketoimesta alihankkijan kanssa. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai ne ovat saatavilla vain osittain, Myyjän on heti ilmoitettava Asiakkaalle ja palautettava vastasuorite hänelle välittömästi.

5.4 Logistisista syistä Asiakas ei voi itse noutaa tavaraa Myyjältä.

6) Omistusoikeuden pidätys

Mikäli Myyjä toimittaa tavarat Asiakkaalle ennen niiden maksamista, Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Virhevastuu (takuu)

7.1 Jos tavara on virheellinen, noudatetaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä.

7.2 Jos Asiakas on kuluttaja ja toimitetuissa tavaroissa on näkyviä kuljetusvaurioita, Asiakasta pyydetään reklamoimaan vaurioista rahdinkuljettajalle ja ilmoittamaan tästä Myyjälle. Mikäli Asiakas ei toimi mainituin tavoin, sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiin.

8) Erityisehdot koskien asiakkaan toiveiden mukaisten tavaroiden valmistusta

8.1 Jos sopimuksen sisällön mukaan Myyjän vastuulla on tavaran toimituksen lisäksi myös tavaran valmistaminen Asiakkaan toiveiden mukaisesti, Asiakkaan on asetettava Myyjän käyttöön valmistukseen tarvittavat sisällöt, kuten tekstit, kuvat tai grafiikat, Myyjän ilmoittamassa tiedostomuodossa, muotoilussa sekä kuva- ja tiedostokoossa, sekä luovutettava Myyjälle sisältöjen käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet. Asiakas on yksin vastuussa näiden sisältöjen ja niiden käyttöoikeuksien hankinnasta. Asiakas vakuuttaa ja on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus käyttää Myyjälle luovuttamiaan sisältöjä. Asiakkaan on erityisesti huolehdittava siitä, että tämä ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, erityisesti tekijän-, tavaramerkki- ja henkilöoikeuksia.

8.2 Asiakas vapauttaa Myyjän vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia siitä johtuen, että Myyjä on sopimuksen mukaisesti käyttänyt Asiakkaan luovuttamia sisältöjä. Asiakas vastaa myös tästä aiheutuvista oikeudelliseen puolustukseen tarvittavista kohtuullisista kuluista mukaan lukien kaikki lakisääteiset oikeudenkäynti- ja asianajokulut. Tämä ei päde, mikäli Asiakas ei ole vastuussa oikeuksien loukkaamisesta. Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksia, Asiakas on velvollinen antamaan Myyjän käyttöön kaikki vaatimusten tarkistamiseen ja oikeudelliseen puolustukseen tarvittavat tiedot välittömästi, totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan.

8.3 Myyjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä käsittelemästä tilausta, jos Asiakkaan tätä varten luovuttamat sisällöt ovat lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisia. Tämä koskee erityisesti sellaisia luovutettuja sisältöjä, jotka ovat perustuslain vastaisia, rasistisia, muukalaisvihamielisiä, syrjiviä, loukkaavia, nuorisoa vaarantavia ja/tai väkivaltaa ihannoivia.

9) Kampanjakoodien lunastaminen

9.1 Tietyn ajan voimassa olevat alennuskoodit, jotka Myyjä antaa ilmaiseksi mainoskampanjoiden yhteydessä ja joita Asiakas ei voi ostaa (jäljempänä ”Kampanjakoodit”), voi lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa ja vain ilmoitetulla ajanjaksolla.

9.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea pois alennuskampanjan piiristä, jos kyseinen rajoitus on ilmoitettu kampanjakoodia koskevissa tiedoissa.

9.3 Kampanjakoodit voi lunastaa vain ennen tilausprosessin loppuun saattamista. Alennusta ei voida myöntää jälkikäteen.

9.4 Tilausta kohti voi käyttää vain yhden kampanjakoodin.

9.5 Tilauksen arvon on oltava vähintään kampanjakoodin arvon suuruinen. Myyjä ei hyvitä jäljelle jäänyttä summaa.

9.6 Jos kampanjakoodin arvo ei riitä kattamaan tilauksen arvoa, Asiakas voi valita erotuksen maksamiseen jonkin Myyjän tarjoamista maksutavoista.

9.7 Kampanjakoodia ei vaihdeta rahaksi eikä sille makseta korkoa.

9.8 Kampanjakoodia ei korvata, jos Asiakas palauttaa kampanjakoodilla kokonaan tai osittain maksetun tavaran lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

9.9 Kampanjakoodin voi siirtää toiselle henkilölle. Myyjä voi vapauttaa maksun suorituksesta sen henkilön, joka lunastaa kampanjakoodin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjällä on tietoa tai törkeästä huolimattomuudesta johtuva tietämättömyys kyseisen henkilön luvattomasta kampanjakoodin käytöstä, oikeustoimikelvottomuudesta tai puuttuvasta edustusoikeudesta.

10) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat tavaroiden kansainvälistä kauppaa. Kuluttajien kohdalla tätä lainvalintaa sovelletaan vain, jos sen valtion pakottava lainsäädäntö, jossa kuluttajan tavanomainen oleskelupaikka on, ei syrjäytä tätä suojaa.

11) Oikeuspaikka

Jos Asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, jonka kotipaikka on Suomessa, kaikissa tätä sopimusta koskevissa riita-asioissa yksinomainen oikeuspaikka on Myyjän kotipaikka. Jos Asiakkaan kotipaikka on Suomen ulkopuolella, kaikissa tätä sopimusta koskevissa riita-asioissa yksinomainen oikeuspaikka on Myyjän kotipaikka, mikäli sopimus tai sopimuksen vaatimukset voidaan katsoa liittyvän Asiakkaan ammatin harjoittamiseen tai hänen elinkeinotoimintaansa. Edellä mainituissa tapauksissa Myyjällä on joka tapauksessa oikeus ottaa puhelimitse yhteyttä Asiakkaan kotipaikan tuomioistuimeen.

12) Toimintasäännöt

Myyjä on sitoutunut noudattamaa Trusted Shops -laatukriteereitä, jotka löytyvät osoitteesta http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf.

13) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

13.1 Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteistä riidanratkaisua internetsivustolla https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tämä riidanratkaisufoorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta voidaan ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella riitoja, jotka koskevat verkossa tehtyjä osto- tai palvelusopimuksia, joiden osallisena on kuluttaja.

13.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä valmis osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovitteluelimessä.